As Gaeilge

Fáilte chuig Paróiste Ráth Droma, Chill Mhantáin, Éire.

Tá trí séipéal san paróiste, Naomh Máire & Michaél Ráth Droma, Séipéal Éasca Clara Vale, Séipéal Éasca Naomh Columba Greenane.

 

On Making the Sign of the Cross
In ainm an Athar
agus an Mhic
agus an Spioraid Naoimh.
Amen.

An Phaidir (Our Father)
Ár nAthair atá ar neamh,
go naofar d’ainm,
go dtaga do ríocht,
go ndéantar do thoil ar an talamh
mar a dhéantar ar neamh.
Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu
agus maith dúinn ár bhfiacha
mar amhaithimidne dár bhféichiúna féin
agus ná lig sinn i gcathú,
ach sar sinn ó olc.
Amen.

Sé do bheatha, a Mhuire (Hail Mary)
Sé do bheatha, a Mhuire,
atá lán de ghrásta,
Tá an Tiarna leat.
Is beannaithe thú idir mná,
Agus is beannaithe toradh do bhroinne, Íosa.
A Naomh-Mhuire, a Mháthair Dé,
guigh orainn na peacaigh,
anois, agus ar uair ár mbáis.
Amen.

Glóir don Athair agus don Mhac (Glory Be)
Glóir don Athair agus don Mhac
agus don Spiorad Naomh;
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus
mar a bheas go brách, le saol na saol.
Amen.

Beannaigh sinn, a Thiarna (Grace Before Meals)
Beannaigh sinn, a Thiarna,
agus na bronntanais seo uait,
a bhfuilimid le glacadh
ó do rath, trí Chríost ár dTiarna.
Amen.